PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

PhD students' & Master students'

SUMMER CAMP

Donate

If you going to support the Institute:

Name: Baltic-American Biotaxonomy Institute; ID: 304015860;

IBAN: LT62 7044 0600 0802 2046, SWIFT / BIC: CBVI LT 2X, “SEB bankas”, AB

Thank you for your support!

For Lithuanian supporters:

Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Jūs galite skirti 2 procentus nuo jau sumokėto pajamų mokesčio. Prašytume užpildyti ir pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512 (www.vmi.lt). Formos viršuje didžiosiomis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el. paštą, telefoną ir pildymo datą, mokestinį laikotarpį už praėjusius metus. Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę. Įdėkite formą į paprastą voką, užklijuokite ir pasirašykite ant voko užklijavimo vietos. Užklijuotą voką nuneškite į savo miesto Valstybinės mokesčių inspekciją.

Jeigu naudojatės internetine bankininkyste, atidarę savo internetinį banką pasirinkite elektroninį deklaravimą. Užpildykite formą FR0512 v.1.

Duomenys, kurių prisireiks pildant FR0512 arba FR0512 v.1. formą:

1) paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 1304015860;

2) paramos gavėjo pavadinimas – VšĮ Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas;

3) adresas – Saltoniškių 54-42, LT-08105, Vilnius;

4) atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT62 7044 0600 0802 2046.

Būtume dėkingi už Jūsų paramą! Rėmėjams bus išduotas Baltijos-Amerikos biotaksonomijos instituto sertifikatas apie suteiktą paramą. Jūsų parama bus naudojama tik mokslo ir švietimo reikmėms.